MÅNEKNUTENE - NODENE
ASTROLOGENKARI.NO
ASTROLOGENKARI FOTO
Vintermorgen

Måneknutene - nodene

Måneknutene eller nodene er betegnelsen på skjæringspunktene mellom måne og jordbanen.  De kalles også månens nordlige node og månens sydlige node.

Da jeg også arbeider med forskjellige tidsperioder i et menneskes liv, er det min erfaring at månens noder - når de kommer tilbake til samme sted som de stod ved fødselen - indikerer store forandringer - ofte med fremgang, men ofte også med personlige kriser.  Krisene blir tydeligere med alderen.


Nodenes tilbakekomst tar 18 år, 7 måneder og ca. 12 dager.  Det gir tilnærmelsesvis følgende alderstrinn:


Første måneknute - 18 år og 7 måneder
Annen måneknute - 37 år og 2 måneder
Tredje måneknute - 55 år og 9 måneder
Fjerde måneknute - 74 år og 5 måneder
Femte måneknute - 92 år og 1 måned.

Etter min erfaring setter måneknutenes tilbakekomst igang helt nye prosesser for at mennesket skal komme videre i sin individuelle utvikling.  Jo mer du kan klare å akseptere nødvendigheten av de utfordringer det måtte medføre, desto mer rom åpnes opp for en indre vekst og en ytre fremgang.

Virkningene begynner ofte langsomt - men sikkert - fra ett til et halvt år før aspektet er helt nøyaktig med virkninger over flere år i ettertid.  Indikerer viktige skjebnepunkter og nødvendige, ofte smertefulle, forandringer.

Hvis du er i en slik fase i ditt liv, og ønsker noen retningslinjer for hvordan du kan takle det, ring meg på 820 96 533.
  
 
   

ASTROLOGENKARI.NO
ASTROLOGENKARI FOTO
Fredet bøkeskog - Bokemoa
AstrologenKari.no | 820 96 533