BIODYNAMISK JORDBRUK
Kjøpt på amazon.co.uk
Dansk utgave kan bestilles på antropos.no
Svensk utgave kan bestilles på runabergsfroer.se
Jeg har arbeidet i over 50 år med en kontinuerlig innsikt i den bio-dynamiske dyrkningsmetode og et levende univers.
For en utvidet, kosmisk forståelse av det levende.

Se også www.biodynamisk.no.  

Liv er bevegelse, men ikke all bevegelse er liv.  Fra en mekanisk til en organisk tenkning. 
Gudene sover i mineraleriket.
Gudene drømmer i planteriket.
Gudene våkner og tenker i dyreriket.
Bare i mennesket blir Gud synlig.
HERBA
ASTROLOGENKARI.NO
Chemtrail - Nøtterøy 28. august 2020.  I sommer da strømprisen var veldig lav, så jeg ingen "skitne streker".  Nå stiger strømprisen igjen.
CHEMTRAIL - KLIMAFIKS
FOTO ASTROKARI.NO
Chemtrail - klimafiks - 7. april 2017; det som skader jorden, skader menneskeheten.
Squash sådd om kvelden torsdag 12. mai 2016 - spirer mandag 16. mai 2016.
Bronsespade - 
Foto AstrologenKari
BRONSESPADE 

Jern er hardt og kaldt.  Kobber er bløtt og varmt - et metall som leder varme særlig godt.


Jorden er i overskudd på jern, og trenger varme.  En bronsespade avgir homeopatiske mengder kobber som tilfører jorden et varmeelement som den trenger for å være i harmoni med verdensaltet. 

 
Ugressfjerner -
Foto AstrologenKari
Ugressfjerner i bronse fra Sulishealth.
Vannperler -
Foto AstrologenKari
Vannperler - uten vann, ingen vekst - juni 2012.  Se også www.bariumblues.com. 28/8-2020 - siden er fjernet.
Geoengineering -
Foto AstrologenKari
Høsthimmel - september 2012.  Værkontroll - nå også i Norge.
En dag du har tid og overskudd, google litt på "hydraulic fracturing" - eller "fracking".  

Det er en metode for å utvinne skiferolje fra jorden.
AstrologenKari.no | 820 96 533