MEDITASJON

Bare hjertet ser helt klart. Det vesentlige er usynlig for øyet.

Fra "Den lille prinsen"
av Antoine de Saint-Exupéry

 

Alle meditasjoner er etter Rudolf Steiner:
ANTROPOS
(Den som skuer opp mot det høye)

Vil du erkjenne ditt selv,
Skue ut i verdensviddene.
Vil du gjennomskue verdensviddene,
Se inn i ditt eget selv.
 
MORGENMEDITASJON

I lysets rene stråler
Glimrer verdens gudommelighet.
I eterens rene ild
Stråler jeg'ets høye kraft.
Jeg hviler i verdens ånd;
Jeg vil alltid finne
Meg selv i den evige verdensånd.


 
MANTRAM

Bær i tankelivet,
Det som ren tenkning
I sjelen lysfylt glitrer,
Følelse og vilje;
Og du er ånd
Blant rene ånder.

Bær i følelseskrefter,
Det som edel kjærlighet
Gjennom sjelen varmende vever,
Tenkning og vilje,
Og du er sjel
I åndenes rike.

Bær i viljesmakter,
Det som åndsdrifter
Gjennom sjelen virkende lever,
Tenkning og følelse;
Og du skuer deg selv
Som legeme fra åndshøyder.


 
JEG BÆRER RO I MEG

Jeg bærer ro i meg.
Jeg bærer i meg selv
De krefter som styrker meg.
Jeg vil fylle meg 
Med disse krefters varme.

Jeg vil gjennomtrenge meg
Med min viljes makt.

Og føle vil jeg
Hvordan ro strømmer
Gjennom hele mitt vesen
Når jeg for å finne i meg
Styrker roen som kraft
Gjennom min strebens makt.


 
TILLIT

Dette må vi lære oss i vår tid;
Å leve ut av ren tillit,
Uten sikkerhet for tilværelsen,
Med tillit til den alltid nærværende
Hjelpen fra den åndelige verden.

Sannelig, på annen måte går det
Ikke idag om ikke motet skal svikte.

La oss styrke vår vilje
Og søke oppvåkning innenfra
Hver morgen og hver kveld.
 
I jordtilværelsen lever jeg i min sjel og skjuler i min ånd stjernehimmelens krefter.
Be om evnen og viljen til å utvikle mot, fryktløshet og tillit.

 
Forutsetningen for kjærlighet er visdom.  Kjærlighet er visdommens frukt gjenfødt i jeg'et.

 
Kristendommen er en gjenfødelsesreligion. Kristus er urbildet på det høyere mennesket; kristendommen gjelder for alle.  

Alle stier til den åndelige verden må gå gjennom hjertet.   

Jordens misjon er kjærlighet.
ASTROLOGENKARI
Seks øvelser for indre utvikling - av Rudolf Steiner.

1.  Objektivitet - tankekontroll.
2.  Viljeskontroll - ord og handling.
3.  Kontroll av uttrykk for følelser - sinnslikevekt.
4.  Positivitet - søke sannhet, skjønnhet og godhet.
5.  Ha et åpent sinn - mottagelig for nye erfaringer.
6.  Harmonisere alle øvelsene.


 
Vindel - Ipomoea
Foto AstrologenKari

Hvorfor meditere?  En meditasjon er å ha et våkent fokus på indre bilder som vil gi deg kontakt med din åndelige side; den delen av deg som ikke kan telles, veies eller måles.  Menneskets innerste behov er ikke å være fullkommen, men å være hel; en klar tanke - en vakker følelse - en god og sterk vilje.  Alt i sjelen virker på omgivelsene - alt i omgivelsene virker på sjelen. 

Er du fokusert og i harmoni med deg selv, kan du styre tidens strøm.  Kilden til det vi kan bidra med, ligger i det individuelle.  Som grunnlag for å meditere vil jeg anbefale en liten bok av Rudolf Steiner "The Heart of Peace" - Meditations for courage and tranqulity - som jeg har kjøpt på nettet fra www.amazon.co.uk.  Alle meditasjoner er fra Rudolf Steiner.

MORGENTANKER

Hva har engelen din sagt til deg i natt?

Du svever i rommets vidder.
Du skinner i lyset.
Du arbeider i ilden.
Du er visdom, skjønnhet, styrke;
Det er ditt innerste vesen!

EN MEDITASJON FOR FRED I SINNET 

Lys rundt meg,
Lys fylle meg,
Lys styrke meg,
Lys befri meg,
Lys bringe meg
Til  meg selv.
JEG

EN MEDITASJON FOR Å AKTIVERE MINNET TIL Å MØTE KRISTUS GJENNOM EN BEVISST FORVANDLING AV MINNESKREFTENE

I begynnelsen er minnet,
Og minnet lever videre,
Og guddommelig er minnet,
Og minnet er liv,
Og dette liv er menneskets jeg
Som flyter i mennesket selv.
Ikke i mennesket alene, men Kristus i det.

Når mennesket husker guddommelig liv,
Er Kristus i minnet,
Og som et strålende livsminne
Vil Kristus skinne
I alt umiddelbart tilstedeværende mørke.

EN MEDITASJON FOR HJERTETS STYRKE

KJENN DEG SELV!
I ditt hjerte er styrke;
I din sjel er kraft.
Søk kraften gjennom sjelen.
Søk styrken gjennom hjertet;
Den styrke som sier i deg:
KJENN DEG SELV!

           12 månedsmeditasjoner
EN MEDITASJON FOR Å STYRKE MOTET

Mikael!
Lån meg ditt sverd,
Slik at jeg er væpnet
Til å bekjempe dragen i meg.
Fyll meg med din kraft,
Slik at jeg kan avlede
Makter som søker å lamme meg.
Virk i meg,
Slik at mitt jeg's lys kan skinne,
Og jeg kan utføre handlinger
Som er deg verdig.
Mikael!

EN MEDITASJON FOR Å STYRKE VILJEN

Altovervinnende ånd,
Flam opp gjennom avmakten
I nølende sjeler.
Forbrenn egoismens begjær,
Tenn medfølelsen,
Slik at uselviskhet,
Menneskehetens livsstrøm,
Opprettholdes som kilden
Til åndens gjenfødsel.

EN MEDITASJON FOR TIDER HVOR STORE FARER TRUER

Du, min skytsengel som vandrer med meg, mitt livs ånd;
Vær hjertets godhet i min vilje,
Vær menneskekjærlighet i min følelse,
Vær sannhetens lys i min tenkning.


 
SPRÅKET

Den som fatter språkets mening,
For ham vil verden vise seg som bilde.

Den som hører språkets sjel,
For ham vil verden åpne sitt sanne vesen.

Den som opplever språkets ånd,
Til ham vil verden skjenke visdomskraft.

Den som kan elske språket,
Til ham gir språket selv sin egen makt.

Så vil jeg vende hjerte og tanke
Mot ordets ånd og sjel.
Og i min kjærlighet til ordet
Først helt fornemme meg selv.
AstrologenKari.no | 820 96 533