ASTROLOGENKARI.NO
ASTROLOG


820 96 533KLARSYNT ASTROLOG 


DIN PERSONLIGE VEIVISER
I MEDGANG OG MOTGANG


TIMING ER ALT!

 

Både 2019  og 2020 vil  bli år med  store  forandringer,  men ikke de samme  forandringer  for  alle.  La  meg fortelle  hva  det  vil  bety  for deg. Jeg trenger  fødselsdato,  fødselssted  og gjerne også  fødselsklokkeslett,  men  er  ikke avhengig  av  det.  Det  blir  mer presist hvis du  har  klokkeslett  også.  


Jo bedre du kjenner deg selv, desto mer kan du ta kontrollen i ditt liv.  La meg være din veiviser.  Timing er alt!


Astrologi, antroposofi og det nye klarsynet (= astrosofi) gir meg evnen til å se din fortid og dine fremtidige muligheter og utfordringer.  Er du under press, kan jeg fortelle deg når presset avtar.  Livet gir alltid løsninger; det gjelder bare å finne dem.


Står du overfor en utfordring det er vanskelig å finne løsningen på?  Da er det en hjelp å bli sett av en utenforstående. Har du problemer med din partner, medlemmer av din familie eller vil du vite mer om en du bryr deg om,
kan jeg hjelpe deg. Har du utfordringer på jobben?  Sørger du over en som betyr mye for deg, er jeg den rette å snakke med.  Drømmene dine prøver å si deg noe.  Jeg kan sette deg på sporet av hva de vil fortelle. 

Står livet ditt stille akkurat nå?  Jeg forteller deg når det begynner å bevege seg igjen.  

Eller opplever du at du står foran mange forandringer?  Jeg viser deg veien videre.  Har du viktige spørsmål du ønsker svar på?  Bare
spør!
 

Jeg er løsningsorientert og hjelper deg med å se livet ditt innenfor en større sammenheng, og viser deg hvordan du kan få en bedre selvinnsikt og nå dine mål.  Er dine utfordringer av rent praktisk karakter, prøv meg.  Jeg har kunnskaper og erfaring på mange områder; 50 år som astrolog med rådgivning og studiegrupper, oversetter engelsk/norsk og 13 år med rådgivning på telefon.

Når det gjelder fremtiden, kan jeg fortelle deg når og hvordan du kan oppnå de beste
resultater.

Du treffer meg på telefon
820 96 533.  Aldersgrense 18 år.


 

ASTROLOG
Den store sol du ser,
Er skapt til lysets ære.
Når den kan blende deg,
Hva må da lyset være.

Alf Larsen, antroposof/dikter fra Tjøme

Lyset gjør alt synlig, men er selv usynlig.
               Rudolf Steiner
ASTROLOG
MORGENTANKER

Hva har engelen din sagt til deg i natt?

Du svever i rommets vidder.
Du skinner i lyset.
Du arbeider i ilden.
Du er visdom, skjønnhet, styrke;
Det er ditt innerste vesen!
ASTROLOG
TLF. 820 96 533
AstrologenKari.no | 820 96 533