ASTROLOGENKARI.NO
ASTROLOG

820 96 533


KLARSYNT

ASTROLOG


DIN PERSONLIGE     

ASTROLOG OG VEI-

VISER I MEDGANG OG

MOTGANG


 

TIMING  ER  ALT!


 

2020  og  2021  vil  bli  år med  store

skiftninger,  men  ikke  med  de  samme

forandringer  for  alle.  La  meg  som din  

personlige  astrolog  med  et  kosmisk

klarsyn  fortelle  hva  det  vil  bety  
for deg.    

Jeg  trenger:

Fødselsdato,  ditt  fødselssted  og  gjerne

fødselsklokkeslett,  men  er  ikke avhengig

av  det.  Det  blir  mer presist  hvis  du  har

klokkeslett  også.
 


Jo bedre du kjenner deg selv, desto mer kan du ta kontrollen i ditt liv.  La meg være din veiviser.  Timing er alt!


Astrologi, antroposofi og det nye klarsynet (= astrosofi) gir meg evnen til å se din fortid og dine fremtidige muligheter og utfordringer.  Er du under press, kan jeg fortelle deg når presset avtar.  Livet gir alltid løsninger; det gjelder bare å finne dem.


Står du overfor en utfordring det er vanskelig å finne løsningen på?  Da er det en hjelp å bli sett av en utenforstående. Har du problemer med din partner, medlemmer av din familie eller vil du vite mer om en du bryr deg om,
kan jeg hjelpe deg. Har du utfordringer på jobben?  Sørger du over en som betyr mye for deg, er jeg den rette å snakke med.  Drømmene dine prøver å si deg noe.  Jeg kan sette deg på sporet av hva de vil fortelle. 

Står livet ditt stille akkurat nå?  Jeg forteller deg når det begynner å bevege seg igjen.  

Eller opplever du at du står foran mange forandringer?  Jeg viser deg veien videre.  Har du viktige spørsmål du ønsker svar på?  Bare
spør!
 

Jeg er løsningsorientert og hjelper deg med å se livet ditt innenfor en større sammenheng, og viser deg hvordan du kan få en bedre selvinnsikt og nå dine mål.  Er dine utfordringer av rent praktisk karakter, prøv meg.  Jeg har kunnskaper og erfaring på mange områder; over 50 år som astrolog med rådgivning og studiegrupper, oversetter engelsk/norsk og 14 år med rådgivning på telefon.

Når det gjelder fremtiden, kan jeg fortelle deg når og hvordan du kan oppnå de beste
resultater.

Du treffer meg på telefon
820 96 533.  Aldersgrense 18 år.


 

Du lever i sjelen, og stjerne-himmelens krefter virker skjult i din ånd.

Rudolf Steiner


Lyset gjør alt synlig, men er selv usynlig.
               Rudolf Steiner
ASTROLOG
TLF. 820 96 533
AstrologenKari.no | 820 96 533