ASTROLOGENKARI.NO
Solens lys og varme er gitt oss - det indre lys og den indre varme må vi skape selv.

 
Min mors ordtak:
Be ikke om en lett byrde,
Men om en sterk rygg.

 
Den store sol du ser,
Er skapt til lysets ære.
Når den kan blende deg,
Hva må da lyset være.

Alf Larsen, naturdikter og antroposof
Tjøme 22/7-1885 - 12/12-1967 
ASTROLOG
DIN PERSONLIGE     

ASTROLOG OG VEI-

VISER I MEDGANG OG

MOTGANGFor avtale om

horoskop og

telefonsamtale:


post@AstroKari.no
 

TIMING  ER  ALT!Det som i 2021 var kaotisk, kan i 2022 bli

mer tydelig.

  


La  meg  som  din  personlige  astrolog  

med  et  kosmisk  klarsyn,  fortelle  hva  

det  vil  innebære  for  deg.  

   

Jeg  trenger:

Fødselsdato,  ditt  fødselssted  og  gjerne

fødselsklokkeslett,  men  er  ikke avhengig

av  det.  Det  blir  mer detaljert  hvis  du

har klokkeslett  også.
 


Jo bedre du kjenner deg selv, desto mer kan du ta kontrollen i ditt liv.  La meg være din veiviser.  Timing er alt!


Astrologi, antroposofi og det nye klarsynet (= astrosofi) gir meg evnen til å se din fortid og dine fremtidige muligheter og utfordringer.  Livet gir nye muligheter; det gjelder bare å finne dem.


Står du overfor en utfordring det er vanskelig å finne løsningen på?  Da er det en hjelp å bli sett av en utenforstående. Har du problemer med din partner, medlemmer av din familie eller vil du vite mer om en du bryr deg om,
kan jeg hjelpe deg. Sørger du over en som betyr mye for deg, er jeg den rette å snakke med.  Drømmene dine prøver å si deg noe.  Jeg kan sette deg på sporet av hva de vil fortelle. 

Står livet ditt stille akkurat nå?  Jeg forteller deg om dine skjulte evner og egenskakper.  

Opplever du at du står foran mange forandringer?  Jeg viser deg veien videre.  Har du viktige spørsmål du ønsker svar på?  Bare
spør!
 

Jeg er løsningsorientert og hjelper deg med å se livet ditt innenfor en større sammenheng, og viser deg hvordan du kan få en bedre selvinnsikt.  Er dine utfordringer av rent praktisk karakter, prøv meg.  Jeg har kunnskaper og erfaring på mange områder; over 51 år som astrolog med rådgivning og studiegrupper, oversetter engelsk/norsk og 16 år med rådgivning på telefon.

Når det gjelder fremtiden, kan jeg fortelle deg når og hvordan du kan oppnå de beste
resultater. 

Du lever i sjelen, og stjerne-himmelens krefter virker skjult i din ånd.

Rudolf Steiner


 


Lyset gjør alt synlig, men er selv usynlig.
               Rudolf Steiner
ASTROLOG
"Hvis du vil fatte universet, må du forstå kraft, svingninger og vibrasjoner."  
Nikola Tesla.
AstrologenKari.no | 820 96 533