KLARSYNT
Visdommen lever i lyset!  Lyset gjør det usynlige synlig, men lyset selv er usynlig.
ASTROLOG
ASTROLOG

Hibiscus

Klarsyn

Forutsetningen for det nye klarsynet er å arbeide med en kontinuerlig utviklingsprosess, og jeg opplever stadig mer helhetlige, klare sammenhenger mellom den åndelige og den fysiske verden. Livet blir meningsfylt, og gir en innsikt som virker befriende i en utfordrende livssituasjon. Jeg forteller deg om medgang og motgang i frem-tiden.


Selvinnsikt er en forutsetning for det klarsyn som er nødvendig for vår tid. "Først iaktta - så tenke!"  Det blir en livsstil; det å bli et helt menneske.  Antroposofiens oppgave i vår tid er gjennom det kunstneriske å bygge en bro mellom naturvitenskap og religion. 

Det gamle, medfødte klarsynet gir en evne til å se bilder som er naturgitte gjenspeilinger fra det indre. I vår tid virker det gamle klarsynet på bekostning av et lite utviklet intellekt.   

Det nye klarsynet (hodeklarsyn) er hverken naturgitt eller tvingende, men er et resultat av en kontinuerlig individuell utvikling i frihet grunnlagt på en nøktern, helhetlig og åndsvitenskapelig tenkning; de kosmiske lover blir mer og mer tydelige bak den fysisk-materielle verdens lovmessigheter.  

Resultatet blir at hodets tanker mer og mer gjenspeiler hjertets tanker; å bringe klare tanker fra hjerte til hode er vår tids oppgave.

En forutsetning for utviklingen av det nye klarsynet er grunn-tanken om reinkarnasjon og karma. Visdommen lever i lyset. Gud er visdom; Kristus er kjærlighet.

"Forutsetningen for kjærlighet er visdom; kjærlighet er visdom gjenfødt i hjertet."                                                           Rudolf Steiner   
 
Du finner meg på tlf. 820 96 533.

ASTROLOG
ANTROPOSOFI
Spiritualisert naturvitenskap. Menneskets jeg har sitt sentrum i solen.
ASTROLOG
DIVINE HUMANITY
VLADIMIR SOLOVYOV
Kjærlighet er menneskehetens oppgave på jorden, men hva er egentlig kjærlighet?  Og hvordan fungerer kjærlighet i praksis? Vladimir Solovyov har klare begreper om hva kjærlighet er.

Treenigheten - 3 i 1 - kan bare det enkelte menneske virkelig-gjøre på jorden:

- Gud 
- Kristus
- Den hellige ånd  

- Sannhet i tanken
- Skjønnet i følelsene
- Godhet i viljen

- Fortid
- Nåtid
- Fremtid  

Balansepunktet ligger i midten - i hjertet; det er et levende punkt som beveger seg mellom fortid og fremtid.  

"Tid er liv, og livet bor i hjertet." - Fra "Momo" av Michael Ende.   
ASTROLOG

KARLIK
"Karlik" er russisk og betyr "dverg".  Boken er en historie som et sterkt personlig forhold mellom en blindfødt kvinne og en gnom - og hennes mange oversanselige opplevelser i elementarverdenen.

En liten, glitrende juvel av en bok.  Den kan bestilles på tysk fra www.amazon.co.uk og på svensk fra www.antropos.no.
 
ASTROLOG

Tilgivelse
En bok som har og gir mening  - med fokus på et større perspektiv.
ASTROLOG

"EN INNVIELSESVEI FOR VÅR TID"
Denne boken gir en klar innføring i en innvielsesvei som passer for vår tids tenkning.
ASTROLOG
Hvis du har et ønske om å utforske elementarvesenenes rike, kan jeg anbefale denne boken på det varmeste.  Den knytter naturåndenes virksomhet i naturen sammen med nyere vitenskapelig forskning på en klar og innsiktsfull måte.  Denne boken gir et godt grunnlag for å danne seg en forestilling om noe av hva det nye klarsynet innebærer.

Boken har jeg kjøpt på www.amazon.co.uk
ASTROLOG
HOMEOPATI
PREPARATER FRA HAVET
Interessant bok om sansenes utvikling og homeopatiske midler fra havet.
ASTROLOG
FIBONACCI
ASTROLOGENKARI FOTO
Rhododendron
Rhododendron - PHI - mai 2013.
ASTROLOG
Norge er rikt land - også på åndelige skatter.  Tiden er inne for å hente dem frem igjen.  Boken kan kjøpes på Antropos Forlag.
ASTROLOG
FIBONACCI
ASTROKARI FOTO
Solsikke - Helianthus annuus
Solsikke - Helianthus annuus - fra gresk helios (sol) og latin anthus (blomst); solblomst, og latin annuus (år, årlig); blomsten som følger solens årsløp. 
ASTROLOG
FIBONACCI
Den geosentriske Venussfære vist heliosentrisk
Den geosentriske (jorden som sentrum) Venus-sfære (den sfære som dannes av Venus-banen) vist heliosentrisk (solen som sentrum). 

Se likheten med mønsteret i solsikken.  Det interessante her er at navnet på blomsten kom før vitenskapen kunne beregne Venus-banen i forhold til jorden; fra en tid da mennesket intuitivt opplevde alt på jorden som beåndet og besjelet; en gjenspeiling av åndelige, kosmiske lovmessigheter.  Skaperverket er ikke tilfeldig.
Det gyldne snitt, Phi, kommer til syne = 1,618033989.
ASTROLOG
FIBONACCI
Leonardo Fibonaccis tall-sekvens.
ASTROLOG
FIBONACCI
Phi - det gyldne snitt = 1,618033989.
ASTROLOG
FIBONACCI
"Du ser, men du lytter ikke.  Å se er ikke å tro; å tro er å se."
Fra "The Orphanage"
ASTROLOG
FIBONACCI
ASTROLOGENKARI FOTO
Ormegress

Ormegress - det gyldne snitt.

ASTROLOG

"Hidden Nature - The Startling Insights of Viktor Schauberger" av Alick Bartholomew. Boken gir enkle, klare og vitenskapelige grunnlag for forståelse av fenomener i naturen som den tradisjonelle vitenskap ikke har funnet interessante nok; f.eks. hvorfor en ørret kan stå stille motstrøms.

Dessuten skulle det være av interesse for de fleste hvorfor drikkevannet vårt er blitt så dårlig, og hva hver og en av oss kan gjøre med det.

Alle fysiske lovmessigheter kan vi finne i naturen.  Det er ikke opp til oss å kontrollere naturen, men å lære av naturen. 
ASTROLOG
Denne boken beskriver en innvielsesvei til et åndelig, høyere klarsyn og en Kristus-bevissthet (jeg-bevissthet) ved å arbeide med åndsinnholdet i feiringen av årstidsmarkeringene og naturens skiftninger i forhold til årsløpet.  Sergei O. Prokofieff var leder av antroposofisk selskap på verdensbasis (død 26. juli 2014).  Boken kan kjøpes på amazon.
Lydbilde i vann av "den gamle" kammertonen A på 432 Hz (Hz = svingninger pr sekund) og "den nye" på 440 Hz.  Toner oppstår primært i vannelementet.  Hvis jeg deler 432 med 24 som er antall timer i døgnet, kommer jeg frem til 18 som er det antall ganger jeg puster pr. minutt.  

Jeg kan telle 28 "eker" i "lydhjulet" på 432 Hz; 28 er tallet for en "livsyklus" (i eterlegemet) i mennesket. De krefter i verdensaltet som hører til planeten Venus og tonen A, er de samme som virker i menneskets eterlegeme.   

432 Hz harmonerer mellom det kosmiske og det menneskelige. Svingningene er i harmoni med kosmos.
 
ASTROLOG
En vannvirvler - Living Water Vortex - til å rense vannet og øke vannets surstoffinnhold.  For husholdning og planter.
ASTROLOG
Vann - livets kilde.
ASTROLOG
Krigsindustrien - jordens mest forurensende industri. Boken er kjøpt på www.amazon.co.uk 

Den største trusselen for fremtiden, er den vi ikke ser.  

Les hva www.einarflydal.com har å si om det.
AstrologenKari.no | 820 96 533