MEDITASJON » HAVFRUEN VED VERDENS ENDE » DRAGEN PÅ INNØYA
DRAGEN PÅ INNØYA

av Kari Margarete Wefring

Det var en gang for lenge siden et monster som ønsket å bli stort og mektig.  Det ville ha makt og kontroll over menneskene, og delte seg derfor opp i like mange små monstre som det er mennesker på jorden.  På denne måten kunne det alltid finne et passende sted og et passende menneske som kunne vise verden hva det store monsteret virkelig var i stand til.

Monsteret allierte seg med en drage av det slaget som er usynlig i den ytre verden.  Dragen hadde den fordelen at den kunne innbilde folk at den ikke fantes.  Ikke bare det; dragen skjulte seg alltid bak et vakkert og strålende ideal.

En dag så monsteret en liten, sky gutt med tilnavnet "Splinten".  Det "Splinten" ønsket seg mest av alt var å bli en stor og mektig ridder; en helt og en redningsmann.  Monsteret var superintelligent og farlig, og ingen så hva som var i ferd med å skje.  Alle hadde nok med seg og sitt, og derfor fikk monsteret og dragen virke uhindret sammen i mange år.

En dag var tiden inne.  Det skjedde en tragedie så stor at det gikk over de fleste menneskers forstand at noe slikt kunne være mulig i deres eget land.  "Splinten", som var blitt en voksen mann, ville drepe dragen som truet landet.  Det han ikke innså, var at dragen han ville drepe, var i ham selv.  Han gikk i land på en øy der ute og drepte alle han så.

Folk flest var i sjokk over tragedien som hadde rammet landet, og de flokket seg sammen for å vise verden hvordan de tok avstand fra denne grusomme ugjerningen.  I mange år ble det snakket og skrevet om øya og monsteret der ute, men folk flest spurte ikke hvorfor monsteret kom til syne akkurat der.

Monsteret på Utøya fikk all verdens oppmerksomhet.  Dragen på Innøya er fortsatt usynlig, og en konfrontasjon med dragen på Innøya kan bare det enkelte menneske ta med seg selv.

Der dragen på Innøya får virke fritt og uhemmet i hvert enkelt menneske, vil den alltid vokse - og det vil alltid finnes et sted der ute hvor det store monsteret igjen vil vise sitt sanne ansikt.
 

 
AstrologenKari.no | 820 96 533