FIBONACCI
"I naturen er Gud usynlig.  Bare i mennesket blir han synlig."

Rudolf Steiner


 
ASTROLOG
FIB0NACCI 
LENKE PÅ BILDE TIL NATURSMYKKER.NO
ASTROLOG KARI FOTO


USYNLIG MUSIKK

Kari M. Wefring

Jeg.
Du.
Vi to.
Du og jeg.
Og alle gode menneskers streben.
I skapende arbeid søker vi en bedre verden.
Tar vi lærdom av naturen, vil naturen selv vise oss den rette veien.
Det levende og skapende verdensord har mange stavelser.
Usynlig spillende sine formende harmonier.
Jeg ser deg.
Og hører.
Evig.
Liv.


1-1-2-3-5-8-13-8-5-3-2-1-1  

Stigende og synkende(speilvendt) Fibonacci-sekvens.

Fibonacci-sekvensen kommer tilsyne ved å legge sammen de to siste tallene.

Det som skader jorden, skader menneskeheten. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA
ASTROLOG
FIBONACCI - LENKE PÅ BILDE TIL NATURSMYKKER.NO
ASTROLOG KARI FOTO
Fossil ammonitt
Fossil ammonitt - en blekksprutart som er utdødd for 400-100 millioner år siden.  Fra gamle Egypt: Amun, Amen; han som er skjult.  Amun var navnet i det gamle Egypt på Jupiter og Zevs.  Amun-Ra; Ra = solguden; Amun-Ra; "Den Skjulte Sol".  

Formen er bevegelsens avslutning - ordet kjemi kommer fra Egypt og betyr "det gjemte" - dvs. den gjemte kosmiske musikk som gir alt form - og nye former.  Da blir alkymien forståelig fra en kosmisk vinkling.  Musikk skaper orden i materien.  

Agaten på bildet viser Fibonacci-sekvensen.  Leonardo Fibonaccis tallrekke er 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 osv.  Den fremkommer ved alltid å legge sammen de to siste tallene.  The gyldne snitt Phi 1,618........ ++

Ammonitten er et uttrykk for en fysisk avslutning på en dynamisk bevegelse som begynner i periferien og avsluttes i sentrum.  Formen er bevegelsens avslutning - ikke dens begynnelse.  Fysisk bygger ammonitten seg opp fra sentrum og utover; dynamisk bygger den seg opp fra periferien og innover.  Jorden beveger seg rundt solen i en tilsynelatende sirkel eller elipse, men solen har også sin egen bane i kosmos.  
Derfor er jordens bevegelse rundt solen en spiral.

Solen beveger seg i en spiralformet lemniskate.         

   
ASTROLOG
MOSAIKKØYENSTIKKER
ØYENSTIKKER
JAN S. HORN FOTO
En mosaikkøyenstikker på min rygg - Aeshnoidea odonata.
 
Boken nedenfor handler om projektiv geometri - dvs. hvordan naturen viser seg i mønstre gjengitt i klare, matematiske formler.

Nikola Tesla:  "For å fatte universet må du forstå lyd (kraft), svingninger (frekvenser) og vibrasjoner."
   

Skaperverket ble ikke til ved en tilfeldighet.  Vår tid har lært oss så mye om det døde - alt som kan tas fra hverandre og ses i mikroskopet.  Tiden er inne for å fokusere på livet, og hvilken dynamikk som ligger bak det levende som virker og kommer tilsyne i naturens bevegelser og former.

 
ASTROLOG
RUDOLF STEINER "THE 4TH DIMENSION"
Boken viser noe av det åndsvitenskapen har i fokus.

Den 21. mai 2019 overrakk kong Harald V Abelprisen (Nobelprisen i matematikk) til Karen Keskulla Uhlenbeck, født 24. august 1942 i Cleveland, Ohio, USA.  Hun underviser i Austin ved The University of Texas, USA, og er den første kvinne som mottar denne prisen. I sentrum for hennes arbeid står den 4. dimensjon.
ASTROLOG
FIBONACCI HJERTE
ASTROLOGENKARI.NO
AstrologenKari.no | 820 96 533